Algemeen

Coaching van de lastige klas

Groepen doorlopen een bepaalde ontwikkeling. Deze ontwikkeling verloopt in fasen. Niet alle groepen doorlopen alle fasen. Sommige groepen blijven hangen en komen niet verder in hun ontwikkeling. Daar heb je als leerkracht last van en soms zelfs slapeloze nachten. Door dit proces actief te begeleiden help je de groep om door bepaalde ´moeilijke´ fasen heen te komen. Tijdens de coaching leer je welke factoren van invloed zijn op een klas en het groepsdynamische proces en hoe je dit op een positieve manier kan beïnvloeden. Je snapt hoe het onderwaterprogramma in een groep werkt en hoe je dit als leerkracht en team kunt beïnvloeden?

Mijn visie op de “lastige” klas is een systemische. Ik ga er vanuit dat alle factoren die een rol spelen in een klas onderzocht moeten worden vanuit de vraag wat is de positieve werking hiervan op de groep en wat is de negatieve werking hiervan op de groep. Soms wordt er nog breder gekeken; in hoeverre is bijvoorbeeld een lastge klas een gevolg van iets wat er op schoolnivo (nog) niet goed geregeld is. Dus is het een signaal voor iets anders. We kennen dit vanuit het systemische denken van Nagy. In het gezins systeem kunnen kinderen probleemgedrag laten zien om iets anders uit het gezinssysteem te verbloemen of te bedekken. 

Resultaat van de coaching is een groep die op een positieve manier met elkaar omgaat, waar geen ordeproblemen meer zijn en niet meer gepest wordt.

Resultaat van de training is een draaiboek groepsdynamische processen zodat jaarlijks op een bewuste manier het groepsdynamisch proces begeleid wordt. Een aanpak voor de begeleiding van de lastige klas met o.a. instrumenten om de vinger aan de pols te houden t.a.v. de sfeer in de groep en de onderlinge relaties.

"Door de training "de lastige klas" zijn wij als team ook sterker geworden"