Teamcoaching

Teamcoaching

Hoe kan een team van toegewijde managers met elk afzonderlijk een IQ van 120 een collectief IQ van 63 hebben?´ (Peter Senge).

Hoe is de sfeer in jullie team? Hoe veilig voel je je in dit team? Wat geeft jullie energie? Waar blokkeert de energie? Doen jullie het samen? Of voel je je er vaak alleen voor staan? Zijn jullie met elkaar vastgelopen? Waardoor zijn jullie vastgelopen? Wat is het effect hiervan op de sfeer, de samenwerking en het probleemoplossend vermogen van de groep? Wat is er nodig om schade opgedaan in het verleden weer te herstellen zodat energie weer kan stromen? Hoe kun je vanuit betrokkenheid je invloed pakken en leren om soms je verlies te nemen als je betrokkenheid verder reikt dan je invloed?

Een stevig goed functionerend team is een team waarin leraren zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen, waarin je je veilig voelt, ook als er kritiek komt. Een team dat onderlinge verschillen respecteert en waardeert en waarvan de leden elkaar durven aan te spreken op gedrag en acties. Een team dat als geheel de schouders eronder zet, dat met elkaar leert en veranderingen vormgeeft. Dat gezamenlijk een school runt vanuit een visie op onderwijs, kinderen en ouders. Een goed team heeft vier succesfactoren: Een gemeenschappelijke visie en heldere doelen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, eigenaarschap, ijsberg gesprekken en effectieve interactie.

Resultaat van teamcoaching is dat teams hun autonomie (her)pakken en hun verantwoordelijkheid nemen voor eigen successen en fouten en daardoor samen steeds sterker worden. Een team dat als geheel weer de schouders eronder zet, dat met elkaar leert en zich verantwoordelijk voelt en maakt voor de doelen die voortvloeien uit de gemeenschappelijk visie van de organisatie.2

 

"Jelly, ik wil jou wel duizend complimenten geven" Marijke Boot, directeur LMC PRO te Rotterdam Van een team dat nauwelijks met elkaar sprak tijdens de pauze naar een team dat weer met veel plezier samenwerkt!"