Trainingen

JBC&T verzorgt onder de naam Klasse(n)Kracht trainingen voor teams in het Primair Onderwijs. De trainingen zijn maatwerk en gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking, communicaite en het vergroten van het Persoonlijk Meesterschap, zowel op school, team als op leerkrachtniveau. 

Voor verdere informatie hierover verwijs ik je door naar www.klassenkracht.nl 

 

Trainingen waarvoor u bij KLassenKracht terecht kunt, zijn:

  • Menskracht en de Kracht van het Samen Anders zijn; Deze training geeft energie. Je krijgt inzicht in je eigen dynamiek en die van je collega's. De gemeenschappelijke taal helpt om met elkaar in gesprek te gaan over verschillende stijlen van informatie verwerven en verwerken, communicatie en samenwerking. 
  • Kernkwaliteiten; Valkuilgedrag is het gedrag waar we ons in het algemeen aan ergeren en irriteren. Maar wat nu als je ontdekt dat het valkuilgedrag van de ander ook iets zegt over jou? En wat zou het opleveren als je daar met je collega over in gesprek gaat? 
  • Klasse(n)Kracht; als je begrijpt hoe groepsdynamiek werkt, en hoe leidend het gevoel van 'erbij horen' is in het gedrag wat kinderen laten zien, kun je er regie op voeren. Met behulp van de RESPECT aanpak krijg je zicht op de zeven pijlers die een rol spelen in het groepsvormingsproces.
  • Communicatie; een training waarin je een aantal technieken aangereikt krijgt om mee te oefenen. De allerbelangrijkste vaardigheid is dat je je aannames leert te ondervangen om die vervolgens te checken bij de persoon die het betreft. NIVEA...NIet Invullen Voor Een Ander. Als we onze aannames niet checken sturen ze onze waarneming.
  • Collegiale consultatie/intervisie/supervisie; In kleine groepen op een methodische wijze met elkaar vraagstukken centraal stellen die ons puzzelen. 
  • De lastige klas; op een planmatig manier werken aan een sociaal veilige en sociaal krachtige leer- en leefomgeving
  • Planmatig werken aan gedrag(sproblemen)